Hostia:    Jiří Stivín
Ján Babjak
Jaroslav Dvorský
Ľubomír Virág

13.5.2004 o 19 h. Banská Bystrica - Dom kultúry
14.5.2004 o 20 h. Bratislava - Istropolis
15.5.2004 o 19 h. Košice - Dom umenia ŠFK


INFORMÁCIE, PREDPREDAJ A OBJEDNÁVKY:
Feeling s.r.o., Štúrova 6, Bratislava, Tel: 02 / 5292 0068, 5292 0175

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
V predajnej sieti WWW.TICKETPORTAL.SK
V pobočkách CK Satur, CK Hydrotour, CK Swen, CK M.A.T. Tour

BANSKÁ BYSTRICA
Man s.r.o., Národná 7, tel.: 048/4124 005-7
KIS - Nám. Š. Moyzesa, tel.: 048/415 5085
Dom kultúry - Nám. Slobody 3, tel.: 048/415 3617

BRATISLAVA
Feeling s.r.o., Štúrova 6, tel.: 02/ 5292 0175
Agentúra Kováčová - Radlinského 27, tel.: 02/5249 1378
BIS - Klobučnícka 2, tel.: 02/ 5443 1707

KOŠICE
Pokladňa - Dom umenia ŠFK, Moyzesova 66, tel.: 055/622 0763
MIC - OD Dargov, Hlavná 2, tel.: 055/16 186,