pozrite si TV spot
Hostia:    Jiří Stivín
Ján Babjak
Jaroslav Dvorský
Ľubomír Virág

13.5.2004 o 19 h. Banská Bystrica - Dom kultúry
14.5.2004 o 20 h. Bratislava - Istropolis
15.5.2004 o 19 h. Košice - Dom umenia ŠFK

Idea veľkolepého koncertného programu vznikla na jeseň 2003
na 55. výročí vzniku Lúčnice.

Tu sa stretlo 40 špičkových muzikantov - bývalých členov Lúčnice, ktorí dnes pôsobia v Slovenskej filharmónii, Slovenskom národnom divadle, v Orchestri ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, Lúčnici, Sľuku a iných kvalitných domácich a aj zahraničných telesách.

Ich koncert - nadšenie, virtuozita a spontánnosť dali vzniknúť myšlienke samostatného koncertu najlepších slovenských muzikantov
pod vedením husľového virtuóza Martina Sleziaka.

Orchester bude mať impozantné obsadenie - 5 cimbalov, 30 huslí, 8 viol, 6 violončiel, 6 kontrabasov. Takéto obsadenie sa po prvý krát postaví na jedno javisko, aby predviedli strhujúce predstavenie svojho temperamentu a umenia.

Ich repertoár bude siahať od veľkolepých spracovaní slovenských folklórnych tém cez známe skladby svetových autorov (List, Strauss, Chačaturiam ...), až po nesmrteľné filmové témy v novom netradičnom spracovaní (West Side Story, Schindlerov zoznam, Mission Impossible).

Ako hostia sa predstavia:
virtuóz na dychové nástroje Jiří Stivín,
Ján Babjak, Jaroslav Dvorský a Ľubomír Virág.